Ochrona BHP

Filtropochłaniacze A2 gazów i par substancji organicznych ze wskaźnikiem zużycia 3M 6055

  • w odpowiednich środowiskach wskaźnik zużycia 3M™ może stanowić dodatkowe zabezpieczenie przy stosowaniu bieżącego harmonogramu wymiany pochłaniaczy oraz ułatwia przestrzeganie procedur firmowych oraz przepisów branżowych
  • wskaźnik zużycia 3M™ ESLI zapewnia spokojny sen, a w niektórych przypadkach pozwala zastąpić aktualne praktyki
  • używając wizualnego wskaźnika sygnalizującego konieczność wymiany pochłaniacza, podnosi się bezpieczeństwo pracy oraz optymalizuje się wykorzystanie pochłaniaczy w odpowiednich środowiskach
  • wskaźnik jest prostym narzędziem optycznym, ułatwiającym w odpowiednich środowiskach podjęcie decyzji o wymianie pochłaniaczy
  • nadaje się do stosowania z półmaskami i maskami pełnymi 3M-MAS-6000, 3M-MAS-6500 oraz 3M-MAS-F-6000
  • opakowanie 8 szt.
  • spełniają wymagania normy EN14387
Zapytaj o produkt