Ochrona BHP

Filtropochłaniacze wymienne do półmasek i masek pełnotwarzowych Advantage® z podwójnym połączeniem bagnetowym A2P3

  • typ A2P3
  • przeznaczone do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65° C
  • zabezpieczenie przeciw cząstkom niebezpiecznych związków o niewielkiej prężności pary
  • małe opakowanie 2 szt.
  • spełniają wymagania normy EN14387
Zapytaj o produkt