Ochrona BHP

Pochłaniacz wymienny 90 ABEK 2 do półmasek i masek pełnotwarzowych z złączem gwintowym

  • typ A2B2E2K2
  • zastosowanie: organiczne gazy i pary o temperaturze wrzenia powyżej 65° C; nieorganiczne gazy i opary, np.: chlor, siarczek wodoru, kwas cyjanowodorowy; dwutlenek siarki, kwas chlorowodorowy, gazy kwaśne; amoniak i pochodne
  • spełnia wymagania normy EN14387
Zapytaj o produkt